by Google
 

   หน้าหลัก                Eng
ชื่อผู้ใช
รหัสผ่าน
[สมัครสมาชิก] [ลืมรหัสผ่าน]
[เปลี่ยนรหัสผ่าน]
 
 
 
 
     
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
(ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ทั่วราชอาณาจัก

รายงานสถิติรายปีประเทศไทยปี 2550  
  สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550
รายงานการประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญ
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2550
 
  คุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2550
สถิติ : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนสังคม
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 : ต.ค. - ธ.ค. 2550
 
   

บริการข้อมูลสถิติ สิ่งพิมพ์เชิงสถิติ |  ข่าวสาร ติดต่อ สสชดาวน์โหลด |  ลิงค์หน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต| นำส่งข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ | ความร่วมมือกับต่างประเทศ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2281-0333 ต่อ 1411-1412 โทรสาร 0 2281-6438
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th
Free Web Counter (เริ่ม 9 กรกฎาคม 50)